ماشین لباسشویی گرین GREEN مدل COMPACT

GREEN washing machine COMPACT model
  • وضعیت محصول : موجود
  • شناسه کالا : 5542753
قیمت 115,000,000 97,750,000 15%

                                                           ماشین لباسشویی GREEN مدلCOMPACT

Twins 2*DD inverterv

صفحه نمایش لمسی

برای ظاهر شدن صفحه نمایش، صفحه را لمس کنید.

روشنایی مخزن درام

هــر دو درام بــالا و پاییــن دارای روشــنایی هســتند، بطوریکــه بــه آســانی بــه کاربــر ایــن امــکان را می دهــد کــه از جــا مانــدن لباس هــا جلوگیــری کنــد.

موتور دایرکت درایو- هر چه کمتر، بهتر

بدون نویز:  بدون براش کربنی

با دوام: طول عمر بالا بدون اصطکاک

 i-Dos

تکنولــوژی هوشــمند i-Dos بــه طــور خــودکار وزن لباسهــا را اندازه گیــری میکنــد و هوشــمندانه میــزان تزریــق مایــع مخصــوص کــودک، مایــع لباسشــویی و نرم کننــده را کنتــرل می کنـد. بـا اسـتفاده از ایـن تکنولـوژی دیگـر نیـازی نیسـت بـرای هــر بــار اســتفاده از ماشــین لباسشــویی مایــع شــوینده اضافــه کنیــد، در سیســتم i-Dos میتوانیــد در مخــزن مایــع شستشــو و نرم کننــده بــه مقــدار مــورد نیــاز بــرای 50 بــار شستشــو مــواد شــوینده بریزیــد. میتوانیــد بــا یک بــار پــر کــردن مخــزن شستشــو تــا 50 بــار از ماشــین لباسشــویی اســتفاده نماییــد.

Smari Jei

تکنولــوژی Jei smari مــواد شــوینده باقیمانــده بــر روی درب و لباسهــا را می شــوید و آنهــا را تمیزتــر و روشــن تر میکنــد.

حافظ سالمتی

اشعه UV،استریلیزاسیون، +Ag، بهداشت، درام تمیز

سیستم خشککن اینورتر

در یـک سـاعت کلیـه عملیـات شستشـو و خشـک کـردن انجـام میشــود.

شستشو با هوای گرم

بهره گیـری از هـوای گـرم 360 درجـه بـرای دسـتیابی بـه بهتریـن عملکـرد شستشـو.

برند GREEN
ظرفیت 15 کیلوگرم
رتبه مصرف انرژی A+++
حجم درام (لیتر)
  • درام باال35:
  • درام پایین64:
سرعت چرخش موتور No spin/1400/1200/1000/800/400 :پاییندرام No spin/ /1000/800/600/400 :باال درام
(oC) دما Cold: 30/40/60/96
نوع موتور دایرکت درایو
نمایشگر LED
نوع کلیدها Touch
ابعاد داخل درام (mm) باال: 310×390 / پایین: 350×510
ابعاد دستگاه (mm) 600x605x1400 (W x D x H)
وزن دستگاه (Kg) 133
برنامه های اصلی درام بالا لباس کودک، لباس زیر، شستشوی سریع 30‘، شستشوی سریع 15‘، هوشمند، نرمی و لطافت بیشتر، شستشوی طوالنی مدت در دمای باال، آب کشی و خشک کن، خشک کن، شستشوی دیگ
برنامه های اصلی درام پایین لباس زیر، شستشوی سریع 30‘، شستشوی سریع 15‘، هوشمند، لباسهای مخمل، لباسهای پشمی و نخی، لباسهای حریر و ظریف، شستشوی طوالنی مدت در دمای باال، آب کشی و خشک کن، خشک کن، شستشوی دیگ، خشک کن تنها، شستشو و خشک کن، شستشو با هوای گرم
اعلان صوتی برای انتخاب برنامه، گزینه ها و اتمام شستشو
سیستم عیب یابی خودکار و اعلان خرابی روی صفحه نمایش


لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید


    اشتراک گذاری

    اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

    آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید