اسامی برندگان جشنواره یلدایی فروشگاه اینترنتی ایرانی 24 به شرح زیر اعلام گردید.

اسامی برندگان

شرح جایزه

 سعيد رنجي 

 تلویزیون 75 اینچ جی پلاس 

 عليرضا ترابي 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 فرشاد شافعي نژاد 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 كورش ايوبي ايوبلو 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 محمد حميدي ملكي 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 محمد غلامي 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 محمدرضا آشتياني 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 محمدعلي يزداني اردستاني 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 مرضيه افشاري 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 منوچهر اسفندياري 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 مهسا رجبي ديزگاه 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 وحيد بهمن 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 ابوالفضل شهرياري 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 احمد اميني 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 اميد محمديان 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 اميرحسين امانداد 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 آتوسا جافري 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 بهمن شرفي 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 حامد نياوند 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 حمید محمدزاده اماموردیخان 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 رضا نظرلوي 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 زينب محمدزاده روفچائي 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 سعيد خمسه ء 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 سهيلا سفيدبري 

 سرخ کن رژیمی تفال 

 شاهين كفايت مندغيور 

 سرخ کن رژیمی تفال